σας μεταφέρει στην Πινακοθήκη Γρηγοριάδη στο Νέο Ηράκλειο για να σας μιλήσει για τους σημαντικότερους Έλληνες εκπροσώπους της Σχολής του Μονάχου και τα έργα τους που εκτίθενται εκεί μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2017.
photo0092

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *