Για πρώτη φορά στην παρέα του European School Radio το 12ο Δημοτικό Καλαμαριάς με τις “Ηχογραφήσεις χωρίς ηχορύπανση” με 4-5 έκτακτες εκπομπές

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *