Βάζω το μήνυμά μου μέσα σε ένα μπουκάλι

και το πετάω στη θάλασσα

με την ελπίδα να το διαβάσει όλος ο κόσμος

Ψηφίστε: http://europeanschoolradio.eu/4fest/contestants/  αρ. συμμετοχής #66

________________

Στον διάλογο υπάρχουν κανόνες

γιατί η κοινωνία εξαρτάται από την επικοινωνία…

Ψηφίστε: http://europeanschoolradio.eu/4fest/contestants/  αρ. συμμετοχής #67

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *